Suzuki Methode

De SuzukiMethode® is een levensfilosofie ontwikkeld door Shinichi Suzuki in het midden van de twintigste eeuw. Hij merkte op dat kinderen hun moedertaal erg vlug aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening. Op een vergelijkbare wijze probeerde hij ook muziek  aan te leren. Zijn methode noemde hij Talent Education. De methode is volledig geactualiseerd en wereldwijd in gebruik. Een aantal principes zijn:

– Elk kind kan het leren, 
– Jong beginnen (bij voorkeur vanaf 3 à 4 jaar),
– Creëren van een stimulerende omgeving,
– Leren spelen op het gehoor, 
– Veelvuldig muziek luisteren, 
– Leren spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen,
– Betrokkenheid van de ouder(s) bij de studerende kinderen,
– Combinatie van individuele les en groepsles.

Door de SuzukiMethode® zijn mijn gitaarlessen geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 3. We spelen op een klassieke gitaar met nylonsnaren. We werken aanvankelijk uitsluitend op het gehoor. De ouder is actief aanwezig bij de les. Er is een individuele les, waar elk kind de volledige aandacht krijgt. Daarnaast wordt meegedaan aan de groepslessen. De lengte (en prijs) van de individuele les hangt af van de leeftijd en het niveau van het kind. Bijna elke maand is er ‘concert’ in kleine kring, waarbij het voorspelen spelenderwijs geoefend wordt. 

IMG_2691-lrDe lessen vinden plaats in een prettige, veilige omgeving. In de muziekkamer worden de individuele lessen gegeven. Dit is aan huis in de wijk Rustenburg (Amersfoort). Groepslessen op zaterdag worden gegeven op een ruimere locatie elders in de wijk. Net als de Huiskamerconcertjes.
Er is een nauwe samenwerking met andere Suzukidocenten, waardoor er een aantal keren per jaar feesten en concerten zijn met kinderen die een ander instrument bespelen. Ook wordt er dan veel samengespeeld.

Ik raad ouders aan eerst te komen kijken en luisteren (met hun kind), voordat er een gitaar aangeschaft wordt. Ouders krijgen uitgebreid advies hierover, vooral om teleurstelling te voorkomen.

Zie de pagina ‘De lessen’ voor meer informatie.

– Oudercursus:

Voor het succes van de gitaarlessen is het van groot belang dat ouders weten waarom en hoe ik de lessen  geef. Zij begeleiden immers hun kinderen bij het thuis studeren. Daarom zijn er regelmatig informatieavonden en volgen de ouders (of één van hen) een korte oudercursus. Dit zijn 4 avonden (of dagdelen), waarin achtergrond, pedagogiek en praktijkervaring aan bod komen. Bovendien worden de allereerste beginselen van het (klassiek) gitaarspel uitgelegd en geoefend. Daarna starten de lessen met het kind.

Voor volwassenen geldt dat er niet (eerst) een gitaar aangeschaft hoeft te worden. Er kan gekozen worden  om op het instrument van het kind te spelen. Staat er toevallig een ongebruikte gitaar al jaren te verstoffen en te wachten om bespeeld te worden, aarzel dan niet deze gitaar mee te nemen. Advies kost niets, ook niet over het eventueel wel aanschaffen van een ”volwassen” gitaar.