De lessen

Voor jonge kinderen zijn er 2 mogelijkheden om te starten met gitaarlessen.

1. Gitaartuintje: voor kinderen van (ongeveer) 3 jaar.
Zaterdagmorgen 9.00 – 10.00 uur. Dit is een jaargroep en start half september. Later instromen is niet ideaal, maar kan in uitzonderlijke gevallen.

We luisteren, zingen, bewegen en maken muziek. We bouwen een heel repertoire op. Uiteraard gaan we ook echt gitaarspelen. Elk kind komt met een vaste ouder. Dit is de ouder die het kind ook thuis gaat helpen. Deze ouder leert de eerste beginselen van het gitaarspel en krijgt instructie over hoe het kind het best geholpen kan worden. Iedere week krijgen de ouder en het kind een klein opdrachtje voor thuis mee. 
Er is iedere zaterdag een ‘gewoon’ gitaartuintje, met uitzondering van de schoolvakanties. Ongeveer eens in de maand is er bovendien na de les een concert(dag) om te kijken en luisteren naar de oudere gitaarkinderen en tieners. Later zullen zij hier ook zelf aan mee kunnen doen. Deze dagen zijn erg motiverend om (deels) mee te maken. In het jaarrooster staan de exacte data. Zie voor deze en andere concerten ook de agenda van deze site.

2. Direct Individuele les na kijklessen en een oudercursus. 
Iedere week krijgt het kind een individuele les plus op zaterdag een groepsles. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau wordt gekeken in welke groep het kind geplaatst wordt. Leeftijden lopen uiteen van 4-16 jaar, waarbij de meeste kinderen met gitaarspelen begonnen vóór hun 7e jaar en nog steeds spelen. De groepslessen zijn ongeveer eens in de 2 weken. Plus eens in de maand een concert(dag). 

Bel of mail me voor eventuele vragen. 

Muziektuintje is voor kinderen van ongeveer 2 à 3 jaar:

Muziektuintje kan alleen op een doordeweekse ochtend èn als er zich minimaal 3 gezinnen samen aanmelden (voor een zelfde doordeweekse ochtend, in overleg met mij). Dit kan eventueel ook bij u thuis. We zullen in dat geval samen kijken naar de wensen en de voorwaarden. De zaterdag is helemaal gevuld met gitaargroepen en het gitaartuintje.

Minimaal één van de (groot)ouders is er vast bij aanwezig.
Iedere les duurt een half uur. We werken volgens een vast schema en we zingen en bewegen en maken  muziek. Stapsgewijs bouwen we een heel repertoire op. Daarbij maken we gebruik van eenvoudig materiaal. Waar nodig adviseer ik ouders en geef ik tips mee. Stukken uit het Suzuki-repertoire zijn het uitgangspunt, maar er worden ook veel andere liedjes en spelletjes aangeboden.

Daarnaast zijn de kinderen welkom bij een aantal concertjes die gegeven worden door kinderen die gitaar of een ander instrument bespelen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het bespelen van een instrument. Aan het begin en halverwege het jaar is er een ouderavond. Hier kunnen we, nu even zonder kinderen, met elkaar van gedachten wisselen over de kinderen, deze cursus en de muziek in het algemeen.

Uitgebalanceerde motoriekspelletjes en kindvriendelijke muzikale training zorgen voor een prima basis om al op kleuterleeftijd een instrument te gaan spelen. Met name de SuzukiMethode® sluit feilloos aan. In Amersfoort en (ruime) omgeving is er op deze manier de mogelijkheid tot het spelen van (alt)viool, cello, contrabas, gitaar, blokfluit en dwarsfluit. Een overstap naar ‘Gitaartuintje’ zal moeiteloos verlopen.

 

.